SUCH Knockando's Year of Bologna

1995-2003

 


NO UCH SE UCH
Mathoaka's Hope Of New Year

INT UCH NO UCH SE UCH
Sörbygården's Arras
INT UCH NORD UCH NORD V-81 NORD V-82
Arko Av Nordens Löve
Normanscourt Almitra

NO UCH SE UCH
Mathoaka's Privatecollection Atxmas
INT UCH NORD UCH
Lejonlands Don-Leo
NO UCH SE UCH
Donna-Schiquita Av Lykseth

Garplyckan's Eclair Av Jarko

Remmen's Jarko
INT UCH NORD UCH NORD V-81 NORD V-82
Arko Av Nordens Löve
Ragnarikes Elly-Swedotter

SE UCH
Garplyckan's Bianchi Av Jason
Jason Von Aback
SE UCH
Ragnarikes Kulla-Gull Av Garplyckan

HD UA, AD UA ,Ögon Ua, MH testad godkänd

Bologna fick 2 kullar