Chip-Märkning

Aktoriserad märkare utbildad av SKK och i Ultuna Vetrinärhögskolas regi.

 Jag kommer hem till dig och chipar dina valpar och kattungar 

Mobil 070-3081538 eller  E-mail: knockandos@gmail.com