Garplyckan's Eclair av Jarko.

1991-2000

HD ua, AD ua, Ögon UA, Karraktärsprov godkändt

Phiphi hade 4 kullar


Garplyckan's Eclair Av Jarko


Remmen's Jarko
INT UCH NORD UCH NORD V-81 NORD V-82
Arko Av Nordens Löve
Ragnarikes Elly-Swedotter

SE UCH
Garplyckan's Bianchi Av Jason
Jason Von Aback
SE UCH
Ragnarikes Kulla-Gull Av Garplyckan